Jakie są warunki przyznania emerytury?

Jakie są warunki przyznania emerytury?
Emeryturę po osiągnięciu ustawowego wieku otrz

ymuje po złożeniu odpowiedniego wniosku osoba ubezpieczona, która ukończyła 65. rok życia oraz spełniła warunki dotyczące ogólnego okresu składkowego (minimalnego okresu ubezpieczenia), wynoszącego 5 lat. Od roku 2012 granica wieku będzie stopniowo podnoszona, aż w roku 2031 osiągnie poziom 67 lat.

Do ogólnego okresu składkowego zaliczane są:

 • okresy składkowe (składki obowiązkowe i dobrowolne)
 • okresy wychowawcze (pierwsze 3 lata po urodzeniu dziecka)
 • składki obowiązkowe za okresy niezawodowej opieki nad członkiem rodziny
 • okresy wynikające z wyrównania zaopatrzenia (wyrównanie zaopatrzenia to równy podział stażów uprawniających do emerytury i zaopatrzenia, osiągniętych podczas trwania małżeństwa, pomiędzy oboje małżonków – podobny do wyrównania udziałów w majątku dorobkowym – w razie rozwodu. Obowiązany do wyrównania jest ten z małżonków, który ma wyższą wartość stażów lub widoki na wyższe zaopatrzenie)
 • okresy marginalnego zatrudnienia, podczas których składki opłacał wyłącznie pracodawca
 • okresy zrównane (np. służba wojskowa lub zastępcza służba wojskowa)

W przeciwieństwie do ustawowego wieku emerytalnego, dla następujących przykładowo wymienionych rodzajów emerytury obowiązują granice dorabiania.
Osoby korzystające z pełnej emerytury mają prawo dorobić do niej kwotę do 400 EUR brutto miesięcznie. Dla obliczenia granic dorabiania w przypadku emerytur częściowych patrz www.deutsche-rentenversicherung.de

Emeryturę podstawową otrzymają emeryci po złożeniu odpowiedniego wniosku, którzy :

 • ukończyli 65 roku życia
 • legitymuje się 5-letnim okresem składkowym.

Od 2012 r. w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1946 r., ustawowy wiek emerytalny będzie stopniowo podnoszony z 65 na 67 lat, o ile nie będą miały zastosowania specjalne przepisy o ochronie praw nabytych.
Osoby, które nie posiadają wymaganego 5-letniego okresu ubezpieczenia i są w wieku emerytalnym, mogą się starać o zwrot składek lub uzupełnienie tego okresu poprzez opłacenie składek dobrowolnych. Wypłata składek jest jednak tylko możliwa w przypadku, gdy dana osoba nie będzie już faktycznie nigdy pracowała w Niemczech.

Emeryturę otrzymują po złożeniu odpowiedniego wniosku ubezpieczone kobiety urodzone przed rokiem 1952, które

 • ukończyły 60. rok życia,
 • po ukończeniu 40. roku życia mają za sobą więcej niż 10 lat opłacania składek obowiązkowych w Niemczech oraz
 • legitymują się łącznym okresem składkowym obejmującym co najmniej 15 lat.

Wiek emerytalny podniesiono do 65. roku życia. Przed ukończeniem 65. roku życia należy liczyć się w przyszłości z obniżkami świadczeń.

Emeryturę dla osób z długoletnim okresem ubezpieczenia otrzymują po złożeniu odpowiedniego wniosku ubezpieczeni, którzy:

 • spełniają warunki dotyczące okresu składkowego (minimalnego okresu ubezpieczenia) obejmującego co najmniej 35 lat,
 • ukończyli co najmniej 63. rok życia.

Wiek emerytalny dla emerytury bez potrąceń dla osób z długoletnim okresem ubezpieczenia będzie stopniowo podnoszony z 65. na 67. rok życia.
Do 35-letniego okresu składkowego wlicza się wszelkie okresy istotne dla ustalenia prawa do emerytury.

Oprócz wyżej wymienionych należą do nich również:

 • okresy zaliczane (np. wykształcenie szkolne po 17. roku życia)
 • okresy podlegające uwzględnieniu (np. wychowywanie dziecka do ukończenia przez nie 10. roku życia)

Emeryturę dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymuje po złożeniu odpowiedniego wniosku ubezpieczony, który:

 • ukończył 60. rok życia
 • w chwili przejścia na emeryturę jest niepełnosprawny w stopniu znacznym (stopień upośledzenia na poziomie co najmniej 50%)
 • oraz legitymuje się okresem składkowym obejmującym co najmniej 35 lat(patrz powyżej: osoby z długoletnim okresem ubezpieczenia).

Wiek emerytalny będzie dalej podnoszony do 65. roku życia. Emerytura dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje również ubezpieczonym urodzonym przed 01.01.1951, którzy na początku emerytury są niezdolni do wykonywania zawodu lub pracy.

Emeryturę dla osób, które w wieku przedemerytalnym pracowały w niepełnym wymiarze godzin otrzymuje po złożeniu odpowiedniego wniosku osoba urodzona przed rokiem 1952, która:

 • ukończyła 60. rok życia,
 • przez co najmniej 24 miesiące pracowała w niepełnym wymiarze godzin w wieku przedemerytalnym („Altersteilzeit”),
 • w ciągu ostatnich 10 lat przed przejściem na emeryturę przez co najmniej 8 lat opłacała obowiązkowe składki emerytalne w kraju
 • oraz legitymuje się 15-letnim okresem składkowym.

Granica wieku jest stopniowo podnoszona do 65. roku życia.

Renta rodzinna (wdowia): Przysługuje, jeżeli zmarły małżonek spełnia wymagany 5-letni okres ubezpieczenia i pobierał już emeryturę. “Duża” renta wdowia ( große Witwen-/Witwerrente) przysługuje, jeżeli wdowa/wdowiec ukończyła/ukończył 45. rok życia lub wychowuje dziecko poniżej 18. roku życia, któremu przysługuje renta sieroca, lub ma na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko lub ma zmniejszoną zdolność do zarobkowania. Renta ta wynosi 60 procent renty z tytułu całkowitego zmniejszenia dochodów zmarłego ubezpieczonego. Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, przysługuje “mała” renta wdowia („kleine Witwen-/Witwerrente”). Renta ta wynosi 25 procent renty z tytułu całkowitego zmniejszenia dochodów zmarłego ubezpieczonego.
Dla małżeństw, które zawarły związek małżeński po 31.12.2001, lub w których oboje partnerzy urodzili się po 1.1.1962, istnieje nowe prawo dotyczące dziedziczenia świadczeń. I tak „duża“ renta wdowia wynosi już tylko 55%, za to bliscy zmarłego wychowujący dzieci otrzymują dynamiczny dodatek osobistych punktów przeliczeniowych, który zwiększa wysokość renty wdowiej. Dodatek ten przy jednym dziecku i nieprzerwanym co najmniej 3-letnim wychowaniu odpowiada 2 punktom przeliczeniowym: Odpowiada to w 2010 roku przy dużej rencie wdowiej kwocie 48,26 euro miesięcznie w nowych krajach związkowych. Za każdy kolejny miesiąc wychowania dziecka duża renta wdowia podwyższa się o 0,67 euro w nowych krajach związkowych. Wypłata „małej“ renty wdowiej ograniczona jest do 24 miesięcy. W kolejnych latach podnoszona będzie granica wieku istotna dla pobierania dużej renty wdowiej. Dla zgonów po 31.12.2011 będzie ona stopniowo podnoszona z 45. do 47. roku życia. Dla zgonów po roku 2029 obowiązywać będzie granica wieku 47 lat dla dużej renty wdowiej.
Renta rodzinna (półsieroca/sieroca): Uprawnione są biologiczne dzieci, pasierbice/pasierbowie i przybrane dzieci przyjęte do gospodarstwa domowego zmarłego oraz wnuki i rodzeństwo przyjęte do gospodarstwa domowego zmarłego lub głównie przez niego utrzymywane. Warunkiem jest, aby zmarły spełnił wymagany 5-letni okres ubezpieczenia. Renta sieroca wypłacana jest do ukończenia 18. roku życia. Ponadto maksymalnie do ukończenia 27. roku życia w przypadku nauki szkolnej lub nauki zawodu, odbywania socjalnego lub ekologicznego roku wolontariackiego, niepełnosprawności pod warunkiem nieprzekroczenia określonych granic dochodów.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s